خنگول نامه های یه دختر

I am not here for a long time, I am here for a good time

خنگول نامه های یه دختر

I am not here for a long time, I am here for a good time

خنگول نامه های یه دختر

چی بگه آدم
چرک نویس های یه دختر که گاهی بی ادب میشه
با مخاطبایی که بی ادبن خیلیاشون :))))

Sunday, 29 October 2017، 12:39 AM

Buray-دو تا از آهنگاش

اینو از Buray گوش کنین:


پسره ترکه ها


چه میترکونه!


منو یاد باب دیلن انداخت یه لحظه نمیدونم چراBuray - Lost On You


خوشم اومده ازش


اینم ببینین


Buray - Billie Jean

  • یه آدم

Buray

بورای